Správa nemovitostí

Našim nájemníkům poskytujeme veškeré služby
spojené se správou nemovitostí.

MČ Praha 3

Správu a údržbu bytů ve vlastnictví MČ Praha 3, správu a údržbu nebytových prostor
ve vlastnictví MČ Praha 3 a také činnosti spojené s privatizací.

 • Vedení evidence bytů a ostatních jednotek, vedení přehledu uživatelů těchto jednotek a účelu jejich využití
 • Zajištění dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplé a studené vody
 • Zajištění úklidu a osvětlení společných prostor domu
 • Zajištění odvozu domovního odpadu
 • Zajištění provozu výtahu
 • Zajištění provádění revizí dle legislativy včetně BOZP a PO
 • Jednání a vyřizování běžných záležitostí s vlastníky jednotek, případně nájemnci
 • Informování vlastníka o pohybu nájemců v nájemních jednotkách
 • Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s vlastníkem
 • Umožňování prohlídek nájemních jednotek uchazečům o nájem na základě pokynů vlastníka

Správa zbytkového majetku

Správa a údržba bytů ve vlastnictví společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.


 • Vedení evidence bytů a ostatních jednotek, vedení přehledu uživatelů těchto jednotek a účelu jejich využití
 • Zajištění dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplné a studené vody
 • Zajištění provádění revizí dle legislativy včetně BOZP a PO
 • Jednání a vyřizování běžných záležitostí s vlastníky jednotek
 • Umožňování prohlídek nájemních jednotek uchazečům o nájem na základě pokynů představenstva

Výběrová řízení

V současné době neprobíhá žádné výběrové řízeníVedoucí
oddělení


Zde naleznete kontakt
na vašeho technika

Aktuality