Hospodářské činnosti

Připravujeme a realizujeme rozvojové projekty na území
Městské části Prahy 3

 • Antigraffiti program
  • Zajišťujeme efektivní nápravu vandalismu ve formě poškozování fasád nemovitostí, tzv. graffiti, a to od zajištění odstranění až po aplikaci antigraffiti nátěrů
  • Zajišťujeme technické, organizační a smluvní činnosti v rámci Antigraffiti programu
  • Komplexní zajištění výběru dodavatele služeb na monitoring graffiti na fasádách nemovitostí v majetku Městské části
  • Zajištění přijímání a evidence podnětů na odstranění graffiti z objektů Městské části
  • Provádění kontrol a vedení evidence provedených odstranění graffiti z domů Městské části
 • Kompostéry
  • V rámci předcházení vzniku komunálních odpadů zajišťujeme distribuci domácích kompostérů, které na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování poskytuje Městská část
  • Zajišťujeme technické, organizační a smluvní opatření tohoto Operačního programu životního prostředí
  • Zajišťujeme evidenci přihlášek žadatelů o poskytnutí kompostérů, přípravu smluv a dodávku včetně následné kontroly po dobu provozu projektu
  • Příjem žádostí o nové kompostéry je uzavřen
 • Údržba spravovaných prostranství
  • Zajišťujeme údržbu uzavřených vnitrobloků a pozemků pro Městskou část
  • Zajišťujeme údržbu vybraných ploch pro Městskou část
  • Zajišťujeme úklid farmářského tržiště na nám. Jiřího z Poděbrad

Kontakty


Procesní metodik


vedoucí oddělení
správy nemovitostí

Další služby