Správa garáží a výtahů

Zajišťujeme správu a údržbu garáží a parkovacích míst
ve vlastnictví MČ Praha 3

  • Vedení evidence garáží a parkovacích míst, vedení přehledu uživatelů těchto jednotek a účelu jejich využití
  • Zajištění dodávek medií
  • Zajištění úklidu a osvětlení
  • Zajištění provádění revizí dle legislativy včetně BOZP a PO
  • Provádíme správu a provoz hromadných garáží ve vnitrobloku v ulici Biskupcova
  • Jednání a vyřizování běžných záležitostí s vlastníky jednotek, příp. nájemci
  • Informování vlastníka o pohybu nájemců v nájemních jednotkách
  • Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav po dohodě s vlastníkem
  • Právní servis


Vedoucí
oddělení


Výtahy

Zde naleznete kontakt
na vašeho technika

Další služby