Zpracování účetnictví

Vedeme účetnictví spravovaných subjektů

  • Předepisování plateb u jednotek SVJ, ve vlastnictví městské části Praha 3 (dlouhodobá záloha na opravy – fond oprav, zálohy na služby spojené s bydlením, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
  • Předepisování základního nájemného a záloh na služby spojené s bydlením, příp. dalších plateb placených ve prospěch spravovaného objektu
  • Vedení evidence veškerých plateb placených ve prospěch spravovaného objektu
  • Vedení evidence nedoplatků a přeplatků dle jednotlivých vlastníků (nájemců) jednotek
  • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek jedenkrát ročně
  • Vedení účetnictví spravovaného subjektu v souladu s platnými právními předpisy včetně vypracování roční závěrky
  • Předkládání výsledků hospodaření spravovaného objektu v dohodnutých intervalech
  • Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech

Kontakty


vedoucí
ekonomického oddělení

Další služby